หลอดไฟทั่วไป

            ใช้ติดตั้งทางเดิน อาคาร สนาม โรงเรียน สวนสาธารณะ สถานที่ราชการต่างๆ โรงแรม รีสอร์ท ห้างสพรรสินค้า หมู่บ้านต่างๆ

Home Lighting

หลอดไฟทั่วไป

หลอดไฟ T8 LED 120 cM

     หลอดไฟแอลอีดี เป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆและการประหยัดเงินค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟ LED

180 บาท
160 บาท
หลอดไฟ T8 LED 120 cM

     หลอดไฟแอลอีดี 3 W เป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆและการประหยัดเงินค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟ LED

119 บาท
85 บาท